11 הארות ליוצר המציאות

 1. היקום – היקום חי! הוא אינטליגנטי, הוא מגיב למחשבות שלך.
 2. מחשבות – מחשבות הן הכוח היצירתי ביקום, היכולת שלך לחשוב היא היכולת שלך ליצור מציאות.
 3. באיזה מציאות אתה רוצה לחיות? – בתחום הפיסי, הרגשי, הרוחני, החברתי, והכלכלי.
 4. דמיין את זה באופן מוחשי –  כתוב, דבר, הקשב, שיר ונגן, צלם גזור והדבק, צייר, צבע את זה בצבעים היפים ביותר ובצלילים שמימיים ענוגים – צור את המציאות שלך.
 5. האמן שזה כבר ברשותך – וזכור שאתה יצירה אלוהית ויוצר אלוהי ושאתה ראוי לכל הדברים הטובים שאתה מבקש.
 6. שחרר את זה ליקום – סמוך על היקום באמונה מוחלטת שהבקשה כבר מולאה והתממשה ברצון ובזכות אלוהית.
 7. בחר במחשבות חיוביות –  לא משנה מהי הסיטואציה הנוכחית בחייך, תמיד יש לך את האפשרות לפרש ולהגדיר אותה כאירוע חיובי. מחשבות חיוביות יוצרות נסיבות חיוביות.
 8. חייה במציאות החדשה – חייה במציאות "הדמיונית" החדשה שיצרת במוחך כאילו זאת כבר המציאות החומרית הממשית שלך, אל תאמין למציאות הנוכחית, היא זמנית והיא עומדת להתחלף במודל המוצלח יותר של המציאות שיצרת בדמיונך.
 9. קבל את מה שביקשת – הקשב לאינטואיציות, לרעיונות, לרמזים קטנים ולתחושות בטן, כשהם מופיעים – פעל לפיהם באופן מיידי.
 10. הכרת תודה – מחזקת את תהליך היצירה, שומרת אותך בהרמוניה עם היקום ועם הבקשות שלך, ומזמנת אליך עוד מהדברים שעליהם אתה מודה. הכר תודה באופן יומי והפוך את זה להרגל שיוביל לחיים מאושרים.
 11. יצירה – לעולם אל תתחרה ואל תחמוד משהו ששייך לאחר, מה ששלך – שלך! ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממך. אין תחרות! במקום להתחרות, התמקד בליצור דברים חדשים, תן ערך בעשייה שלך עבור אנשים אחרים ותשגשג לרמות שלא הכרת.

אלכס זיומוצרים של אלכס זיו