אנרגיה אחת

יש לנו רק אנרגיה אחת, זאת שנובעת מתוך המודעות שלנו.

אנרגיה אחת שיכולה להיות מכוונת דרך הפילטרים של הדמיון וההרגשה לסיפורים שליליים, או לסיפורים חיוביים.

התחושה שלנו בגוף הרגשי ברגע זה היא תוצר ישיר של ניתוב האנרגיה האחת שלנו דרך פילטר שלילי או חיובי. זכרו שזאת רק אנרגיה אחת, אין אנרגיה שלילית, ואנרגיה חיובית נפרדת.

יש רק אנרגיה אחת שמשנה קוטביות דרך הסיפור שאנחנו מספרים לעצמינו ורואים בדמיון.

שימו את המודעות שלכם במקום חיובי, בדמיון חיובי, ותראו כיצד האנרגיה האחת שלכם מומרת להרגשה חיובית, לשמחה, ולכוח חיובי ברגע זה.

אנרגיה אחת, דמיון אחד, בחירה נכונה לראות הצלחה, שמחה, התלהבות, ואת כל החיובי שאפשר דרך פילטר הדמיון.

העבירו את האנרגיה האחת שלכם, את המודעות שלכם, דרך פילטר דמיון חיובי.

כוונו את האנרגיה האחת שלכם למקום הנכון.

אנרגיה אחת.

אלכס זיומוצרים של אלכס זיו