הכל בסדר קוסמי

כל היקום נמצא בסדר קוסמי. בכל רגע ורגע מתקיים סדר מופתי.

גם כשאינך מבחין בכך, הסדר ממשיך לעבוד בתוכך ובעולם.

בגוף הפיסי שלך ובגוף היקומי המורחב שלך.

ברגע שאתה מודע לסדר הזה אתה יכול פשוט להירגע.

בדרך כלל כשאדם אומר "הכל בסדר", הוא מתכוון שאצלו הכל בסדר.

אך, אם נתמקד במשמעות היקומית של המילים הללו אנו נכנס ל "בסדר" מסוג אחר, לבסדר אלוהי, לסדר אלוהי.

הסדר הזה שמקיים את היקום.

ולכן המשמעות וההבנה העמוקה יותר של צמד המילים מעורר אמונה, מעורר בטחון, גורם לשחרור מדאגות ולזרימה עם החיים.

ההבנה של המילים הללו מחוללת קסם. היא מחברת אותך לקוסמוס המופלא שבו "הדשא גדל מעצמו". הכוכבים נעים במסלולם. העונות מתחלפות מעצמן, התאים בגופך מתחדשים מעצמם והכל מתרחש מעצמו בסדר מופתי שמאחד את הכל לקוסמוס, ליקום אחד שבו יש סדר.

הכל ~ בסדר ~ קוסמי ~ תמיד!

כולנו מנוהלים על ידי סדר קוסמי.

למד להירגע לתוך הסדר הקוסמי…לחוות את הקסם …לזרום איתו…להרגיש את הקצב, את המנגינה, את ההרמוניה…

נשום עכשיו נשימה עמוקה והירגע לתוך הסדר הקוסמי…

דע  עכשיו ש…*הכל ~ בסדר ~ קוסמי*

אלכס זיומוצרים של אלכס זיו