החלטה מתוך פחד או חזון?

כל אחד מאיתנו עומד כל הזמן בפני החלטות חשובות ולעיתים כשהרבה

אפשרויות פתוחות בפנינו,

אנו נוטים לנתח את המצב יתר על המידה ומעמיסים על עצמנו מתחים

מיותרים ולא מגיעים להחלטה ברורה.

וזה לא קל…לכל אפשרות יש מינוס ויש פלוס ולכן קשה מאוד להחליט מה

הכי טוב ולאיזה כיוון לפנות ומה להחליט?

העצה שאני רוצה להציע היום היא פשוטה ויעילה.

במצב של התלבטות שכזאת, שאל את עצמך את השאלה הבאה:

האם הבחירה שלי היא מתוך פחד או מתוך חזון?

העמד כל אחת מהאפשרויות העומדות בפניך אל מול השאלה הזאת.

אם הבחירה שאתה עושה היא מתוך פחד, האם היא נכונה? האם אתה מוכן להחליט ולנווט את חייך על סמך פחדים?

האם הפחד הזה באמת מוצדק ואתה מוכן לשלם את המחיר של תוצאות הבחירה שלך?

או שאתה מעדיף לבחור ולהגיע להחלטה שמתואמת עם החזון שלך להתקדמות בחיים, לאושר ושמחה?

האם אתה בורח מהפחד או צועד לעבר החזון?

אני לא אענה על התשובה הזאת עבורך, מפני שזאת ההחלטה הבלעדית שלך.

אך השאלה הפשוטה הזאת יכולה לחסוך לך זמן ומתח נפשי ולהביא אותך לתובנות אישיות לגבי הבחירות שניצבות לפניך

והמשמעות שלהן לגבי איך שאתה בוחר לחיות את חייך.

אלכס זיומוצרים של אלכס זיו