הצד הפרקטי של חוק הנתינה והקבלה

כדי לקבל קודם צריך לתת.

כשאתה נותן משהו אתה משדר ליקום (לתת המודע) שהמשהו הזה נמצא כבר ברשותך.

יש משפט שאומר: "מי שיש לו הרבה, יקבל אפילו יותר, מי שיש לו קצת, אפילו זה יילקח ממנו."

המשפט הזה הוא חוק הנתינה והקבלה במהותו.

מי שיש לו הרבה לתת, יקבל אפילו יותר ממה שיש, מפני שאנרגיה שנשלחת תמיד חוזרת בכמות גדולה יותר, היא אוספת (ממגנטת) "חברים" בדרך חזרה אליך.

מי ששומר לעצמו את הקצת שיש לו ולא נותן מהקצת, אפילו הקצת הזה יילקח ממנו, מפני שהוא משדר ליקום שהערוץ שלו צר או חסום למעבר של שפע.

זה לא משנה אם יש לך קצת או הרבה לתת, מה שחשוב זאת איכות הנתינה, גישת הנתינה.

כשאתה נותן, תן מתוך שפע, היקום הוא כולו שפע וכשאתה נותן מתוך הרגשה של שפע, אתה מתחבר לתנודה של היקום ונכנס להרמוניה עם המהות הטבעית שלו.

כפי שאנו יודעים לגבי חוק המשיכה, דומה מושך דומה ולכן אתה תמשוך אליך בחזרה את האנרגיה שנמצאת בהרמוניה תנודתית עם המחשבה וההרגשה ששלחת.

כשאתה רוצה למשוך מהעליון, עליך לחשוב להרגיש ולהתנהג בהתאם לתכונות של העליון.

כמות הנתינה שלך פחות חשובה מהאיכות.

אם האיכות היא של חוסר: אתה תקבל בחזרה חוסר – בצורה מוכפלת.

אם האיכות היא של שפע: אתה תקבל בחזרה שפע – בצורה מוכפלת.

תן מה שאתה יכול, אפילו אם כרגע הנתינה שלך מסתכמת רק בחשיבה והרגשה חיובית אבל תן בהרגשה של שפע.

לאחר שהחלק הראשון של הנתינה הובן, יש להבין את החלק השני, של הקבלה שחשוב באותה המידה:

כדי לקבל חזרה ממה שנתנו, ערוץ הקבלה שלנו חייב להיות פתוח.

בשלב הראשון הפעלנו את ערוץ הנתינה והתמקדנו על איכות הנתינה.

בשלב השני עלינו להיות זמינים לקבלה, מפני שאם ערוץ הקבלה שלנו סגור האנרגיה החוזרת תידפק על דלתנו ולא תוכל להיכנס פנימה.

איך עושים זאת?

כשמדובר באהבה עלינו לוודא שאנו גם מוכנים לקבל אהבה בחזרה, וכשהיא מגיעה אלינו לקבלה בפתיחות מלאה.

כשאנו נותנים כסף או הזדמנות ליצירת כסף ואנו מצפים לתמורה כספית בחזרה, עלינו לוודא שערוץ הקבלה שלנו פתוח לקבלת כסף, מבחינה מחשבתית, רגשית ופיסית עלינו לאפשר ערוצי זרימה לשכר ולרווח הנכנסים.

כשאתה פתוח לתת אך לא פתוח לקבל, אתה מפר את חוק הנתינה והקבלה.

כשאתה מקבל ולא נותן בחזרה, אתה מפר את חוק הנתינה והקבלה.

חוק הנתינה עובד בצורה מושלמת רק כששני הערוצים פתוחים.

כמו בצינור מים, אסור שצד אחד יהיה סגור אחרת הזרימה תיפסק.

לפי חוק התנודה (המשיכה) תמיד תקבל את אותה האנרגיה שאתה נותן.

בחר בחוכמה ובמחשבה תחילה את מה שאתה נותן, כי בדיוק את זה תקבל בחזרה.

תרגיל:

רשום על דף את כל ערוצי הנתינה בחייך ותשווה אותם לערוצי הקבלה שלך.

האם במקום שבו שאתה נותן, פתחת גם ערוץ לקבל את אותו הדבר חזרה?

מהי איכות הנתינה שלך? מהי איכות הקבלה שלך?

רשום את הדברים שברצונך להשיג בכל תחום בחייך: אהבה, בריאות, כסף, רוחניות, אושר…

נסה לזהות את דינמיקת הנתינה והקבלה בכל אחד מהתחומים הללו בחייך.

היקום עובד לפי חוקים מושלמים וחוק הנתינה והקבלה הוא חוק בסיסי שנוגע בכל תחום בחייך.

הבנה של חוק זה היא ההבדל הקטן שיכול לגרום לשינוי הגדול בכל תחום שתבחר.

טכניקה לסיום:

מומלץ לכוונן את החשיבה וההרגשה שלנו היא על ידי הצהרות חיוביות.

להלן דוגמאות להצהרות שפותחות את ערוצי הנתינה והקבלה:

"אני פותח עכשיו! את תת המודע שלי לקבלת כל השפע שמגיע לי בזכות אלוהית."

"אני מושך אלי ומקבל עכשיו את כל הדברים הטובים שאני נותן באהבה, כל הערוצים שלי נקיים, כל הדלתות שלי פתוחות לרווחה."

"כל הטוב ששלחתי מגיע אלי בחזרה בכמויות מכופלות, ובתמורה אני יכול לתת בחזרה אפילו יותר."

"אני ערוץ פתוח לנתינה ולקבלה."

"אני ערוץ לשפע, לבריאות, לאהבה, לאושר, ולשמחה האינסופית של היקום."

"כל המאגרים נפתחים עכשיו והשפע זורם אלי בכמויות אדירות."

"אלוהים נותן לי בנדיבות רבה, אני מקבל באהבה ומעביר הלאה, מה שאני נותן חוזר אלי בגדול."

עוד דבר קטן שיש לזכור: כשהיקום מזהה נתינה, הוא "דוהר" למקום וממלא את הערוץ הזה.

היקום שמבוסס על נתינה וקבלה נמשך מיידית לעבר ערוצים פתוחים של נתינה וקבלה ומזרים לתוכם את אותה האנרגיה כשהכמות תלויה ברוחב הערוץ ובפתיחות שלו.

אלכס זיומוצרים של אלכס זיו