הטריק של האושר

הטריק של האושר הוא כזה:

הוא עובד עליך שהוא נמצא "שם" רחוק…בלתי מושג…

אך הוא כל הזמן פה איתך, הכי קרוב שאפשר…

כלכך קרוב עד שאינך שם לב אליו…הוא נמצא בך, מסביבך, במשפחתך,

בכישרונות שלך, בגוף שלך, בנשמה שלך, בכל נשימה שלך, בפנים ובחוץ…

כלכך קרוב עד שאינך שם לב אליו ולכן אתה מחפש אותו תמיד במקום אחר.

הפרדוקס הגדול של האושר הוא זה:

כשמפסיקים לחפש אותו, מוצאים אותו.

אלכס זיומוצרים של אלכס זיו