אין בעיות


ברגע שאנחנו מחליטים שאובייקט מסוים הוא ״הבעיה״, אנחנו יוצרים את הבעיה, והאובייקט הזה הופך לבעיה. כל הבעיות שלנו הן כאלה. הבעיות שלנו הן בעיות בגלל שאנחנו מאמינים שהאובייקטים של הבעיה הם מקור הבעיה עצמה, אך מקור הבעיה הוא לא האובייקט, אלא האמונה האישית שלנו שהאובייקט עצמו הוא הבעיה.

זה הכוח יש לאמונות שלנו, הכוח ליצור בעיות וכמובן הכוח לפתור בעיות באותה הקלות.

הדרך המהירה להעלים בעיה, היא להפסיק לראות את ה״אובייקט״ עצמו כבעיה ולהבין שהבעיה נמצאת בתודעה שלנו. ושם אנחנו צריכים לבצע את השינוי, משם אנחנו צריכים להעלים את הבעיה.

הבעיות נעלמות כאשר אנחנו מפסיקים לחשוב עליהן כעל בעיות קיימות וחיים מתוכנו את מצב הפיתרון. וכשאנחנו כן חושבים עליהן, אנחנו חושבים עליהן כעל בעיה בזמן עבר שכבר נפתרה.

הבעיה ממשיכה להתקיים כאשר אנחנו ממשיכים לראות את האובייקט עצמו כבעיה ונותנים ל״אובייקט הבעיה״ את המודעות שלנו שוב ושוב.

הדבר הכי טוב לעשות עם בעיות הוא לנטרל אותן קודם כל מתוכנו.

לכל ״מצב״ של בעיה, יש ״מצב״ של פיתרון.

כרגע המצב של הפיתרון הוא מצב דמיוני עבורינו, וזה בדיוק מה שעלינו לעבוד איתו…הדמיון.

ומה שעלינו לעשות הוא לעזוב את הבעיה, ולחיות את הפיתרון בדמיון…לראות אותו, להרגיש אותו, ולדחוף את האנרגיה שלנו לשם.

איך מנטרלים את הבעיה? עוברים מיד לפיתרון.

חושבים עליו, מזהים אותו, ומתחילים לחיות אותו כבר עכשיו בהרגשה ובדמיון ובכך אנחנו אוטומטית מתחילים להיות מובלים לפיתרון הזה באינספור דרכים יצירתיות אפשריות.

במקרים מסוימים זה קורה אפילו באופן מיידי…ברגע שאנחנו מנטרלים את הבעיה מתוכנו, ועוברים לחיות את הפיתרון עכשיו מתוך התודעה שלנו, הבעיה נעלמת מעצמה באופן מיידי.

אם נפסיק להתמקד בבעיות, ונתמקד במה שאנחנו רוצים במקום…פתרונות יתחילו להופיע באופן פלאי בחיינו.

התשובה הכי נכונה לשאלה ״מה הבעיה?״ היא:

אין בעיות.

חשבו על זה כמו על קלף,

שבצד אחד מצוירת הבעיה, ובצד השני הפתרון.

ברגע שבעיה מופיעה, אנחנו הופכים מייד את הקלף ומתמקדים אך ורק בפיתרון.

אלכס זיומוצרים של אלכס זיו