התמקד במה שאתה רוצה

התמקד על מה שאתה רוצה ולא על מה שאתה לא רוצה.

התודעה שלך נמצאת תמיד ב "עכשיו" מסוים.

ה-עכשיו הזה יכול להיות מורכב ממידע שמגיע מחמשת חושיך או ממידע שמגיע ממחשבה שמעסיקה אותך או כתמונת זיכרון או כדמיון שכרגע רץ בתודעתך.

כל מה שאתה מתמקד עליו, אתה מביא אותו לתוך תמונת המציאות שלך.

אין לך ולאף מדען לצורך העניין את היכולת להוכיח שהעולם קיים מעבר לתודעה שלך (או שלו), מעבר למסך הפרטי שלך שעליו מוקרן "הסרט" של חייך, שעליו מוקרנת המציאות שלך.

ובנוסף, אתה יכול להיות מודע רק למה שמוקרן על מסך התודעה שלך ברגע זה, עכשיו.

אינך יכול להיות מודע למה שרץ במודעות שלך אתמול או לפני דקה מפני שאז תהיה חייב ליצור את זה מחדש ב-עכשיו החדש שלך.

כל מה שאתה מודע אליו הופך לעכשיו שלך.

אני לא אכנס כרגע עמוק מידי לנושא מפני שזה נושא "ללא תחתית" אך דווקא ארצה לקחת ממנו את הצד הפרקטי שלו.

אף אחד אינו יכול להוכיח שיש עולם חיצוני, אך מה שאתה כן יכול להיות בטוח בו מחוויה אישית הוא שכל הזמן מוקרנים אצלך "סרטים" על המסך הפרטי שלך – בתודעה שלך.

ולכן כל מה שמוקרן אצלך הוא מציאות עבורך, גם אם אתה כרגע מדמיין או נזכר או חולם בהקיץ זאת עדיין המציאות הרגעית שלך, זה מה שאתה מקבל בשידור חי על מסך התודעה שלך.

אני שוב חוזר: כל מה שמוקרן "בשידור חי" עכשיו על מסך המציאות שלך, הוא מציאות עבורך!

לכן בכל פעם שאתה מתמקד במשהו, אתה "מציב" אותו על מסך המציאות שלך.

החיים הם אמיתיים עבורך רק כשאתה מודע למה שמוקרן באותו הרגע על המסך הפרטי שלך.

עכשיו, עצור לרגע…וחשוב על כל האנשים שהולכים עכשיו ברחובות העיר ניו-יורק…תראה את התמונה בדמיונך.

לפני רגע המידע הזה לא היה חלק מהמודעות שלך, ולכן לא היה גם חלק ממה שמשודר על מסך התודעה שלך, על גבי הסרט הפרטי שלך.

עכשיו שמיקדתי את המודעות שלך על אפשרות של אנשים שהולכים ברחובות ניו-יורק הזיכרון והדמיון שלך החלו לפעול והביאו תמונה של ניו יורק או רחוב שמלא באנשים שהולכים ממקום למקום.

אפילו שהפעולה התרחשה בדמיון או בזיכרון שלך, כל המודעות שלך התמקדה בנושא העיר ניו-יורק והאנשים שצועדים ברחובותיה הפכו לרגע לחלק מהמציאות שלך!

הסרט שהוקרן לפני רגע על מסך התודעה שלך היה סרט שבו אתה מודע לכך "שיש אנשים שהולכים עכשיו בניו יורק…"

מה שאני מנסה להגיד כאן זה שלא משנה אם אתה נזכר, מדמיין או חווה את זה "פיסית", כל עוד זה "תופס" את המודעות שלך בכך שזה מוקרן על מסך התודעה שלך, זה אמיתי עבורך, זאת המציאות שלך.

לכן זאת יכולת חשובה מאוד לשלוט בשידור הזה, על השידור שמוקרן על מסך התודעה שלך.

תתמקד אך ורק במה שאתה רוצה, מפני שכל מה שאתה מתמקד בו הופך לחלק מהמציאות שלך.

לא משנה אם זה בדמיון , בזיכרון, או באמצעות החושים הפיסיים שלך, הכל בסופו של דבר מתנקז חזרה למקום אחד, והוא: מסך התודעה שלך.

מה שאתה מתמקד בו הופך למציאות עבורך, כן רק עבורך!

קרא את המשפט הזה שוב ושוב עד שהוא ייקלט היטב…

כל מה שאתה מתמקד בו הופך למציאות עבורך!

אם אתה רוצה ליצור לעצמך מציאות מסוימת, עליך תחילה להביא אותה אל מסך התודעה שלך, ואת זה אתה עושה על ידי התמקדות במה שאתה כן רוצה ולא בדברים שאתה לא רוצה.

התמקד אך ורק במה שאתה רוצה להתמקד בו!!!

אלכס זיומוצרים של אלכס זיו