כשרוצים משהו מספיק חזק


תירוצים ואמונות מגבילות עובדים רק כשאנחנו לא באמת רוצים משהו מספיק חזק.

כשאנחנו רוצים משהו מספיק חזק, אף תירוץ לא עובד יותר ואף אמונה לא יכולה להגביל או למנוע מאיתנו מלהשיג את זה.

והנה האינדיקציה הפשוטה:

1. אם יש לנו תירוצים….זה אומר שאנחנו עדיין לא רוצים את זה מספיק חזק.

2. אם אנחנו לא מאמינים שזה אפשרי עבורינו…זה אומר שאנחנו עדיין לא רוצים את זה מספיק חזק.

כשאנחנו לא רוצים משהו מספיק חזק, זה אומר למעשה שאנחנו מוכנים לוותר על זה, ולא להשיג את זה.

כשאנחנו לא רוצים משהו מספיק חזק, אנחנו מבזבזים את זמננו ואת האנרגיה שלנו לשווא במחשבות על זה.

יש כוח עצום בתחושת וודאות…יש כח עצום בהחלטיות.

כשרוצים משהו מספיק חזק אנחנו החלטיים.

כשרוצים משהו מספיק חזק…שום התנגדות לא עובדת יותר.

כל ההתנגדויות נעלמות.

כשרוצים משהו מספיק חזק, משיגים את זה.

אלכס זיומוצרים של אלכס זיו