בעיות מדומות

בעיות מדומות הופכות לבעיות אמיתיות כששוכחים שהן דמיוניות.

מה הפיתרון?

כמו במטריקס: ״אל תנסה לכופף את הכפית, פשוט תבין את האמת…שאין כפית.״

אותו הדבר,

אל תנסה לכופף את הבעיה הדמיונית, פשוט תבין את האמת….שאין בעיה.

בשנייה שמבינים את זה, ברגע ההבנה…פוף! הבעיה מתפוגגת כמו עשן באוויר.

אלכס זיומוצרים של אלכס זיו