להתעורר אל הפרפר

לכל אחד מאיתנו יש קליפת גולם אישית שעוצבה על ידי המחשבות שליוו אותו בהתמדה במהלך השנים לאורך חייו.

כל אחד קם בכל בוקר, לובש את קליפת הגולם שלו ויוצא איתה החוצה אל העולם לפגוש את רעיו הלבושים בקליפות הגלמים המעוצבות שלהם, כל אחד לפי טעמו האישי ומידותיו.

הגולם שלך הוא הפרסונה שלך שאתה מזוהה איתה, הגולם הוא מי שאתה חושב שאתה באופן קבוע.

אך מתחת לקליפת הגולם הקשיחה מסתתר לו פרפר חופשי שכולו אור.

מתחת לגולם שלך מסתתר האני השמימי שלך, האני האלוהי.

האני הזה אף פעם לא היה חולה, עני, מדוכא או הרגיש בודד. כל האכזבות והכישלונות בחייך לא נגעו בו,

הוא היה ונשאר זך וטהור.

הוא בלתי נגוע, נצחי ונשגב, מאורעות החיים אינם יכולים לפגום ביופיו או להוריד מאיכותו.

האני השמימי הזה חבוי בתוך הגולם שאתה חושב שהוא אתה.

בסך הכל נרדמת לרגע ושכחת מי אתה באמת, הגיע הזמן להתעורר ולהבין

שאתה אינך הגולם שאתה חושב שאתה.

אתה הרבה מעבר למה שאתה יכול לדמיין לעצמך.

אתה נוכחות שמימית טהורה, רק נרדמת לרגע וחלמת שאתה גולם.

היזכר מי אתה.

עכשיו הגיע הזמן להתעורר אל הפרפר שבך.

נולדת לתוך גולם חברתי שהורכב מעבודה קשה ומתמדת של גלמים רבים וקודמים לך במשך ההיסטוריה.

אך עם זאת, אתה חופשי.

חופשי להיות מי שאתה באמת.

חופשי מפני שהאני שהשמימי שלך נשאר נקי והוא תמיד יישאר כך.

זכור אותו, חשוב עליו, הרגש קירבה אליו, התאחד איתו.

הקיום שלך הוא הקיום שלו והקיום שלו הוא הקיום שלך.

אתה והוא אחד, מאז ומעולם, בכל רגע ורגע.

אתה אינך הגולם, אינך הגולם שאתה חושב שאתה.

התעורר אל הפרפר שבך…

אלכס זיומוצרים של אלכס זיו