מה אני כן רוצה שיקרה היום?

מה אני כן רוצה שיקרה היום?

הרגל של שנים גורם לנו לקום בבוקר ולחשוב על הדברים שאנחנו לא רוצים שיקרו היום.

המציאות היא שלא ניתן להגיד לא מפני שלאן שהפוקוס הולך לשם האנרגיה זורמת

והמקום שאליו זורמת האנרגיה מתמלא בחיים ומתממש למציאות פיסית.

לכן כשאתה אומר "רק שזה לא יקרה" אתה בעצם יוצר את הדבר, אתה נותן כוח לדברים שמהם אתה רוצה להימנע.

תחשוב על היקום כעל בריכה שקטה ודוממת שכל אבן שנזרקת לתוכה יוצרת מעגלי תהודה שנשלחים לכל עבר.

כשאתה בפוקוס על מה שאתה לא רוצה שיקרה אתה בעצם זורק "אבן יצירה" לתוך הבריכה השקטה הזאת וכתוצאה נוצר אפקט של גלים שמתחילים להתפשט לכל הכיוונים וליצור את המציאות הזאת.

לכן כשאתה מבין את זה עליך להתחיל ליצור הרגל חדש שבו אתה משנה את הפוקוס מהדברים שאתה לא רוצה שיקרו, לדברים שאתה כן רוצה שיקרו.

התחל את הבוקר בשאלה: מה אני כן רוצה שיקרה היום?

לדוגמא :

אני לא רוצה להרגיש רע היום – אני בוחר להרגיש היום מצוין.

אני מקווה שלא יהיה היום פקק תנועה – התנועה היום פתוחה וזורמת.

אני לא אתן לאף אחד להכעיס אותי היום – היום אפגש עם אנשים שיברכו וישמחו אותי.

שאל את עצמך את השאלה בתחילתו של כל יום. עשה את התרגיל במחשבה או בכתב.

התשובות לשאלה יתחילו להופיע באופן מיידי ואז "אבן היצירה" שתיזרק לבריכה השקטה תיצור גלים של יצירה חיובית מודעת ומכוונת.

אלכס זיומוצרים של אלכס זיו