שתי הדרכים ליצור מציאות

ישנן שתי דרכים משלימות בהן המציאות שלנו נוצרת:

האחת היא על ידי הרשמים הנקלטים דרך החושים וממלאים את מסך תודעתנו בתמונות שמקבלות את המיקוד המלא של מחשבותינו וכך מייצרות את תבנית המציאות שלנו.

והאפשרות השנייה היא היכולת שלנו לדמיין בצורה צלולה את המציאות מבפנים, ולמקד על התמונות הפנימיות הללו את מחשבותינו כדי לייצר את המציאות החיצונית שלנו.

העולם החיצוני משפיע על העולם הפנימי והעולם הפנימי על החיצוני.

כששתי השיטות הללו עובדות ביחד בהרמוניה, נוצר כוח בלתי ניתן לעצירה שיוצר במיקוד של לייזר את המציאות שלנו.

וזהו המצב כשהחזון הפנימי תואם למציאות החיצונית ופועל איתו בהתאמה.

לכן מומלץ ליצור ייצוג חיצוני כלשהוא לחזון הפנימי שלנו (כמו לוח חזון) ולהתחיל לחשוב, להרגיש ולהתנהג כאילו אנחנו כבר "שם".

הסיבה שעשירים נהיים עשירים יותר ועניים נהיים עניים יותר היא זאת:

התודעה העשירה חווה שפע פנימי שמתגשם במציאות החיצונית ונקלט בחזרה דרך החושים ופוגש בפנים שוב שפע פנימי שכתוצאה מייצר שוב שפע חיצוני והלולאה חוזרת על עצמה.

התודעה הענייה חווה חוסר פנימי ופוגשת אותו בעולמה החיצוני והחוסר החיצוני פוגש שוב חוסר פנימי ומייצר שוב חוסר במציאות החיצונית והלולאה חוזרת על עצמה.

שפע או חוסר הם תוצאה ולא גורם.

הגורם הוא תמיד פנימי, והגורם הראשי לכל היא המחשבה.

מחשבה היא פעילות אקטיבית של התודעה, כמו גל בים.

הגלים בים נעים בהתאם לרוח, המחשבה נעה בהתאם לחוק המשיכה.

מחשבות דומות מושכות מחשבות דומות ולמחשבות יש נטייה להתגשם למציאות חומרית.

אדם בעל תודעת חוסר ששואף לשנות את מצבו בעולם החיצוני חייב להתחיל באופן מיידי לשנות את מצבו בעולמו הפנימי.

ברגע שאדם מחליף את מחשבותיו במחשבות איכותיות שמותאמות למה שנפשו שואפת להגשים הוא מתחיל לעצב את גורלו מחדש ורוקם לעצמו חוויה אנושית הרמונית שמותאמת לו באופן אישי.

העולם החיצוני של האדם הוא כחומר ביד היוצר והוא ניתן לשינוי על ידי חשיבה נכונה.

כשאדם מתחיל לדמיין, לחשוב ולהרגיש את השינוי שאותו הוא רוצה לחוות, בדרך פלאית ובלתי ברורה מתחילים להופיע ניצנים ראשונים של המציאות הזאת בחייו, כרמזים לבאות.

אם הוא ממשיך בהתמדה ובנחישות לאכלס את המחשבות החדשות הללו בתודעתו, הניצנים הראשוניים הופכים להזדמנויות ממשיות וכשהוא מממש את ההזדמנויות שבאות, המציאות החיצונית שלו משתנה ואז נוצר מעגל חדש.

הלולאה האוטומטית הישנה של "החוסר" הופכת ללולאה אוטומטית חדשה של "שפע" שמניבה פירות בהתאם לאופייה.

שתי הדרכים הופכות לאחת

כשאתה נמצא במציאות שאינך מעוניין בה, ישנו פיצול לשניים.

העולם הפנימי שלך רוצה משהו אחד ואילו העולם החיצוני משקף משהו אחר.

ככל שאתה ממשיך לכוונן את שני העולמות, ומתאם ביניהם, שתי התמונות לבסוף הופכות לאחת.

שתי הדרכים הופכות לאחת והמציאות החדשה מתנהלת באופן טבעי וזורם.

אלכס זיומוצרים של אלכס זיו